Friday, November 13, 2015

DSC09261

Some cool photo development images:


DSC09261
photo development
Image by joncandy
04/02/13 Cardiff City DVP v Bristol City, U21, Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales


DSC09278
photo development
Image by joncandy
04/02/13 Cardiff City DVP v Bristol City, U21, Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales


Cardiff Wall Does It's Job
photo development
Image by joncandy
04/02/13 Cardiff City DVP v Bristol City, U21, Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales