Tuesday, May 10, 2016

cerussite gems

Some cool online photos images:


cerussite gems
online photos
Image by MuseumWales
Gemmy colourless cerussite crystals, 1-2 mm across, from Rhyd Fach Mine, in the Central Wales Orefield. Photo: M.P. Cooper.

Crisialau gemog, di-liw o'r mwyn ceriwsit (1–2 mm ar draws), o Fwynglawdd Rhyd Fach, ym Maes Mwynol Canolbarth Cymru. Llun: M.P. Cooper.

For more information, see the Museums online crystal gallery


chalcanthite
online photos
Image by MuseumWales
Chalcanthite from 16 fathom level, Carreg-y-Doll Lode, Parys Mountain. Natural crystals are very rare, although crystals can easily be produced artificially. Photo: D.I. Green.

Calcanthit o lefel 16 gwrhyd, Gwythïen Carreg-y-doll, Mynydd Parys. Mae crisialau naturiol yn brin iawn, er bod modd cynhyrchu rhai artiffisial yn ddidrafferth. Llun: D.I. Green.

For more information, see the Museums online crystal gallery


fluorite crystal
online photos
Image by MuseumWales
Colour-zoned fluorite crystal (17 x 12 mm), from Merthyr Tydfil. Fluorite is one of the earliest recorded minerals from Wales. Photo: M.P. Cooper.

Crisial o fflworsbar (17 mm x 12 mm) ac ynddo gylchfâu o liw, o Ferthyr Tudful. Fflworsbar yw un o'r mwynau cyntaf i'w gyfnodi yng Nghymru. Llun: M.P. Cooper.

For more information, see the Museums online crystal gallery